Collectieve belangenverdediging

Als individu is het niet vanzelfsprekend om op te komen voor je rechten. Maar door de krachten te bundelen, bereik je veel meer! BZB-Fedafin overlegt regelmatig met de banken, verzekeraars, kredietgevers, sectororganisaties, toezichthouders, politici en kabinetten van de bevoegde ministers. Wij geven jou een sterke collectieve stem, zowel in België als in Europa.

Een greep uit onze realisaties

Lobbyist met impact

 • Vereniging van de zelfstandige tussenpersonen in bank, verzekeringen én kredieten
 • Gesprekspartner worden van de kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, FSMA en andere stakeholders in de sector
 • Ontplooiing tot een sterk lobbyorgaan op verschillende politieke niveaus
 • Deelname aan diverse parlementaire hoorzittingen
 • Contractonderhandelingen met de principaal
 • Vertegenwoordiging in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, diverse erkennings- en examens, Ombudsfin en de Ombudsman van de verzekeringen
 • Nationale stem dankzij fusie BZB en Fedafin

Concrete verwezenlijkingen

 • Opname van bank- en verzekeringsagenten in de wet op de handelsagentuur (Wet Willems)
 • Oprichting paritaire overlegorganen
 • Invoering statuut van bankmakelaar
 • Oprichting paritair comité voor bank- en beleggingsdiensten (PC 341)
 • Onderhandelingen loon-en arbeidsvoorwaarden PC 341 en PC 307
 • Adviezen commissie verzekeringen
 • Zaak gewonnen voor het Grondwettelijk Hof inzake een beroepsverbod voor financiële tussenpersonen indien ze ooit bestuurder waren geweest van een failliet verklaarde vennootschap
 • Uitzonderingsregime btw-plicht voor bank- en verzekeringstussenpersonen met managementvennootschap
 • Wettelijke erkenning statuut bankagent
 • Studie evolutie verzekeringsmarkt in samenwerking met Accenture
 • Ondertekening gedragscode tussen kredietinstellingen en zelfstandige bankagenten
 • Tegengaan van goldplating in diverse dossiers (MiFID, IDD, antiwitwas, etc.)
 • Verdediging belangen agenten bij herstructurering ING en Ergo
 • Uitbreiding van de Rechtsvordering op collectief herstel naar zelfstandige tussenpersonen
 • Oprichting opleidingsplatform Edfin voor de tussenpersoon en zijn medewerkers
 • Input bij het vormgeven van examens toegang tot het beroep
 • Uitgebreide bijstand bij naleven GDPR- en antiwitwasverplichtingen
 • En vele andere