Algemene analyse inducements

We stellen je een nieuw modeldocument ter beschikking om een algemene analyse van inducements te maken. De wet legt nl. op dat je een algemene analyse van inducements die je ontvangt of verstrekt moet uitvoeren m.b.t. de verzekeringen met een beleggingscomponent. We raden je aan om eerst de toelichtingsnota door te nemen alvorens het model in te vullen.

Toelichtingsnota algemene analyse inducements

Lees eerst deze nota door alvorens het modeldocument te gebruiken.

Modeldocument algemene analyse inducements