Modeldocumenten FSMA

Algemene risicobeoordeling

De antiwitwaswet legt de verzekeringstussenpersonen die hun beroepsactiviteiten buiten elke exclusieve agentuurovereenkomst uitoefenen in de groep van activiteit “leven” een aantal verplichtingen op. Hier vind je een aantal documenten van de FSMA die je kunnen helpen bij het naleven van deze verplichtingen.

Gids voor FIMIS-gebruikers

Leidraad voor het jaarlijks activiteitenverslag AMLCO