Model klokkenluidersregeling

Model klokkenluidersregeling

Eind 2022 werd de wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector gepubliceerd. Als gevolg van deze nieuwe wetgeving zullen je werknemers beschermd worden als zij melding maken van bepaalde schendingen van de wet. Ze moeten dergelijke meldingen ook intern kunnen maken. Het voorzien van een meldingsbeheerder is aan enkele voorwaarden onderworpen. Om je hierbij te helpen, heeft BZB-Fedafin een modeldocument ontworpen. Het ingevulde modeldocument moet je ophangen op een toegankelijk en zichtbare plek. Ook als je geen werknemers in dienst hebt, moet je voldoen aan deze verplichting.