Verzekeringen voor de tussenpersoon

Als lid kan je intekenen op de groepspolissen die BZB-Fedafin heeft afgesloten inzake rechtsbijstand, beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en cyberveiligheid. Zo betaal je een voordelige premie en ben je zeker dat de polis aangepast is aan jouw activiteit als tussenpersoon.

Rechtsbijstandsverzekering

BZB-Fedafin verdedigt de belangen van de tussenpersoon en ondersteunt haar leden in het voorkomen van conflicten. Maar soms zijn geschillen onvermijdelijk. Om de positie van de tussenpersoon te versterken, onderschreven we in 2023 voor onze leden een groepspolis rechtsbijstand bij ARAG.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wie actief wil zijn als tussenpersoon, is wettelijk verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. BZB-Fedafin onderschreef een polis bij AIG om ervoor te zorgen dat je maximaal ingedekt bent.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Tussenpersonen gaan steeds vaker partnerships met elkaar aan. De ene keer op vrijwillige basis, een andere keer uit noodzaak, maar steeds om elkaar te versterken. Maar wat met fouten die men maakt als bestuurder met grote gevolgen voor de onderneming of de andere bestuurders? Onze groepspolis D&O biedt de ultieme bescherming.

Cyberriskverzekering

Als tussenpersoon beschik je over heel wat data waaronder persoonlijke gegevens van jouw klanten. Maar wat als je deze verliest of als ze gestolen worden? Wat als een cyberaanval je netwerksysteem plat legt, je IT-systeem gehackt wordt of plots uitvalt? Een cyberverzekering dekt zowel je eigen schade als je burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden.