Quarantaine voor zelfstandigen – overbruggingsrecht (29/09)

Zelfstandigen kunnen vanaf september 2020 terecht binnen het klassiek overbruggingsrecht voor volgende gevallen:

  • Zelfstandigen die in quarantaine moeten en hun activiteiten 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken (wie kan thuiswerken komt niet in aanmerking)
  • Wanneer een persoon die op hetzelfde adres staat ingeschreven als de zelfstandige een quarantaine-attest heeft, kan de zelfstandige ook beroep doen op overbruggingsrecht.
  • Wie omwille van niet-essentiële reden naar een rode zone gaat, komt niet in aanmerking
  • Zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken omdat zij moeten instaan voor de zorg voor hun kinderen, ten gevolge de klas die in quarantaine moet of de sluiting van de school