Wat doet BZB-Fedafin?

BZB-Fedafin volgt de nationale maatregelen van dichtbij op en communiceert hierover voortdurend met haar leden. We staan in direct contact met verschillende partijen in de financiële en verzekeringssector om een goed zicht te krijgen op de situatie op het terrein.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis en de bekendmaking van de verschillende maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het virus, was het niet duidelijk hoe het juist zat met de zelfstandige bank- en verzekeringskantoren. BZB-Fedafin heeft kort op de bal gespeeld en van bij het prille begin herhaaldelijk aangedrongen op duidelijkheid bij de bevoegde kabinetten. Deze kwam er formeel pas op 25 maart (Klik hier voor meer info)

Lobbywerk voor meer steun

We dringen sterk aan op een uitbreiding van de steunmaatregelen voor zelfstandige bank- en verzekeringstussenpersonen.

Lees meer

Paraat voor de klant

Ook de zelfstandige tussenpersonen staan paraat om bedrijven en particulieren die getroffen zijn door coronacrisis te steunen.

Lees meer