Bijgewerkte informatiebrochure bijzondere mechanismen

Bijgewerkte informatiebrochure over bijzondere mechanismen

Op 6 juli 2021 publiceerde de NBB een circulaire over de bijzondere mechanismen. Naar aanleiding hiervan werd beslist om de sectordocumentatie van deze mechanismen te herzien. Je kan de aangepaste informatiebrochure hier downloaden.