Rechten tussenpersoon bij fusie, overname, ...

Rechten tussenpersoon

Deze presentatie geeft je een duidelijk overzicht van je rechten als tussenpersoon bij fusie, overname, opzeg door de bank, commissiewijziging of nieuw agentschapscontract.