Studie BZB-Fedafin & Vlerick Business School (2021)

Voor de 21ste editie van het BZB-Fedafin-congres besloot BZB-Fedafin een studie uit te voeren in samenwerking met Vlerick Business School rond het remuneratiemodel van de zelfstandige tussenpersoon. Er werd een 'charter voor de toekomst' ontwikkeld en er wordt dieper ingegaan op concurrentieel voordeel, waardecaptatie, externe invloeden en zoveel meer.

Lees het volledige verslag hieronder.