Gedragscode inzake financiële infofiches individuele levensverzekeringen

De PRIIPs-Verordening legt vanaf 1 januari 2018 gestandaardiseerde infofiches op voor het gros van de individuele spaar- en beleggingsverzekeringen. Niet alle individuele levensverzekeringen vallen evenwel onder het toepassingsgebied van de PRIIPs-Verordening. Deze gedragscode die uitsluitend van toepassing is op de leden van Assuralia legt “financiële infofiches levensverzekeringen” op voor deze producten die ze commercialiseren op de Belgische markt.

Gedragscode inzake financiële infofiches individuele levensverzekeringen