Geregelde bijscholing

Wie als tussenpersoon ingeschreven is in het register van de tussenpersonen van de FSMA, is verplicht om zich regelmatig bij te scholen. Hoe dat precies dient te gebeuren, staat uitvoerig beschreven in de gedragsregels en de FAQ die de sector hieromtrent heeft uitgewerkt.

Gedragsregels inzake geregelde bijscholing van de beroepskennis