Sectorcode inzake de distributie van financiële producten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML-code)

Er is een nieuwe sectorcode die de taakverdeling inzake antiwitwasverplichtingen vastlegt tussen verzekeringsmakelaars 'leven' en verzekeringsmaatschappijen die lid zijn van Assuralia.

De sectorcode werd opgesteld om dubbel werk te vermijden. Verzekeringsmakelaars ‘leven’ en de verzekeraars zijn immers aan dezelfde verplichtingen van de antiwitwaswet onderworpen en moeten in principe elk apart zorgen dat zij aan alle verplichtingen voldoen: identiteit verifiëren, karakteristieken van de klant, de herkomst van geldmiddelen en het vermogen controleren, enz. Met de gedragscode werd dit opgelost door de taken te verdelen en concreet te bepalen wie welke verplichtingen voor zijn rekening neemt.

Download de nieuwe gedragscode en de bijlagen op onze website. Opgelet: om de bijlagen te kunnen downloaden, moet je ingelogd zijn. 

AML-code

Bijlage 1: taakverdelingschema

Bijlage 2: schema preventiemaatregelen naargelang het risico

Bijlage 3: vragenlijst natuurlijke personen

Bijlage 4: vragenlijst rechtspersonen

Bijlage 5: vragenlijst prestatie

Bijlage 6: vragenlijst PPT

Bijlage 7: tabel van de knipperlichten

Bijlage 8: risicobeoordeling van de producten

Bijlage 9: verklaring uiteindelijke begunstigde(n)