Antiwitwas

De antiwitwaswet legt tussenpersonen een aantal verplichtingen op. Hier vind je een aantal documenten die je kunnen helpen bij het naleven van deze verplichtingen.

Model van interne procedure (UPDATE 19/03/2021)

Model van interne procedure inzake naleving van antiwitwaswetgeving (aangepast aan de laatste richtlijnen van de FSMA)

Begeleidende nota interne procedure

Nota die je helpt bij het opstellen van je interne procedure antiwitwas

Model van activiteitenverslag

Model van jaarlijks activiteitenverslag inzake antiwitwaswetgeving.

Sectorcode

Bij te voegen bij model interne procedure