De GDPR in 9 stappen: stappenplan

Sinds 25 mei 2018 is de GDPR (Algemene verordening Gegevensbescherming) van kracht. Ook als tussenpersoon moet je ervoor zorgen dat je aan de regels voldoet. Als lid kan je het stappenplan en de bijbehorende modeldocumenten gebruiken die BZB-Fedafin je ter beschikking stelt. In het stappenplan wordt elke stap in detail uitgelegd. Download het hieronder integraal of stap per stap afzonderlijk.

Stappenplan

Stap 1: Breng in kaart welke gegevens je verwerkt

Stap 2: Breng in kaart hoe je gegevens verwerkt

Stap 3: Breng je beveiligingsmaatregelen in kaart/doorgifte aan derde landen

Stap 4: De rechten van de betrokkenen

Stap 5: Informeer de betrokkenen

Stap 6: Stel verwerkersovereenkomsten op

Stap 7: Informeer je personeel

Stap 8: Voorzie een procedure voor datalekken

Stap 9: DPO en DPIA