Inspecties bij verzekeringstussenpersonen

De FSMA heeft de eerste controles inzake antiwitwas achter de rug. Diverse van onze leden kregen een controle en konden indien gewenst rekenen op onze ondersteuning. Door de ervaringen met deze leden, kunnen we je zeker bij een eventuele toekomstige inspectie nuttige tips bezorgen.

Richtlijnen bij inspecties

Met deze richtlijnen wil BZB-Fedafin je ondersteunen om deze inspecties goed voor te bereiden. Deze richtlijnen zijn opgesteld naar aanleiding van de inspecties van de FSMA in het kader van de naleving van de antiwitwaswetgeving.