Overname Bankportefeuille

Een bestaand bank- of verzekeringskantoor overnemen kan op twee verschillende manieren. Ofwel koop je de aandelen van de vennootschap over, ofwel koop je enkel de activa van het kantoor die je interesseren. Er is echter een zeer groot verschil tussen beide mogelijkheden.

Overname aandelen

Koop je de aandelen over? Dan verandert er in principe niets voor de vennootschap zelf. Alle lopende contracten worden samen met de vennootschap overgenomen. Ook het personeel wordt dan tegen de bestaande loonsvoorwaarden overgenomen. Aangezien er meestal gekozen wordt voor een overname van de portefeuille, stelt BZB-Fedafin geen modelovereenkomst ter beschikking. Indien gewenst staan we je uiteraard graag bij met juridisch advies inzake overname van aandelen.

Overname portefeuille

Je hoeft uiteraard geen volledige vennootschap over te nemen. Neem je maar bepaalde delen van het kantoor over (bv. de klantenportefeuille, de gebouwen, etc.)? Dan komt het er uiteraard op aan om zeer duidelijk aan te geven wat je wel en niet wil overnemen en welke prijs er voor elk onderdeel afgesproken wordt. Er zal dus onderhandeld moeten worden. Het is belangrijk een neerslag van deze onderhandelingen duidelijk op papier te zetten. Daarom stelt BZB-Fedafin je een model ter beschikking.

Overname bankportefeuille

Overname verzekeringsportefeuille