Inschrijving als verzekeringstussenpersoon

Wie wil ingeschreven worden als verzekeringstussenpersoon bij de FSMA dient in sommige gevallen bepaalde verklaringen of attesten toe te voegen. BZB-Fedafin stelt een aantal modellen ter beschikking.

Verklaring op erewoord door verzekeringsmakelaar

De verzekerings- of herverzekeringstussenpersoon die ingeschreven wil worden in de categorie "verzekeringsmakelaars" of "herverzekeringsmakelaars", voegt bij zijn verzoek om inschrijving een verklaring op erewoord dat hij volledig ongebonden werkt. Download hier het model van BZB-Fedafin.

Verklaring verzekeringstussenpersoon t.b.v. kandidaat-subagent

Wanneer een subagent zich wil inschrijven bij de FSMA, heeft hij een verklaring nodig van de verzekeringstussenpersoon voor wie hij zal optreden dat deze de verantwoordelijkheid op zich neemt. Download hier het model van BZB-Fedafin.