ARAG: nieuwe partner groepspolis RB

ARAG wordt de nieuwe partner voor de rechtsbijstandsverzekering van BZB-Fedafin

De leden van BZB-Fedafin kunnen al sinds jaar en dag via de beroepsvereniging een groepspolis rechtsbijstandsverzekering afsluiten. Tot nu werd daarvoor een beroep gedaan op verzekeringsmaatschappij DAS, maar vanaf 1 januari wordt er overgeschakeld op concurrent ARAG. Vanwaar die beslissing? En waarom is het een zeer goed idee om die polis te onderschrijven? BZB-Fedafin-voorzitter Albert Verlinden legt uit.

We hoeven het je allicht niet te vertellen: de financiële wereld wordt almaar meer gereglementeerd en de hoeveelheid wetten en verordeningen waarmee bankiers en verzekeraars moeten rekening houden, neemt elk jaar toe. Een fout is snel gemaakt en de duivel zit hem vaak in de details. "Als er op een kantoor een fout gebeurt, komen er meestal twee verzekeringen in het vizier", zegt Albert. "Dat zijn de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de rechtsbijstandverzekering wanneer er een betwisting is. Zo'n rechtsbijstandsverzekering bewijst zeker ook haar nut wanneer een bank- of verzekeringstussenpersoon een discussie heeft met zijn principaal of verzekeringsmaatschappij. Stel bijvoorbeeld dat er een juridisch conflict ontstaat of dat de maatschappij de relatie wil stopzetten. Op zo'n moment is goed juridisch advies goud waard."

Onafhankelijk

BZB-Fedafin biedt zijn leden al langer de kans om zo'n rechtsbijstandspolis te onderschrijven. Die zat tot nog toe bij DAS, maar binnenkort stapt de beroepsvereniging over naar ARAG. "ARAG is één van de drie grootste leveranciers van rechtsbijstandsverzekeringen ter wereld", vertelt Albert. "Zij werken geheel onafhankelijk en zijn niet gelieerd aan andere verzekeringsmaatschappijen. Die totale onafhankelijkheid vonden wij een zeer belangrijk criterium. De belangrijkste waarborgen voor onze leden worden overgenomen uit de DAS-groepspolis én verbeterd en verschillende bedragen worden opgetrokken, daar hebben we scherp over onderhandeld. De volledige vrije keuze qua advocaat wordt gewaarborgd en voor contractuele geschillen is er dekking tot 30.000 euro."

De rechtsbijstandsverzekering is geldig voor alle contracten die worden aangegaan, dus niet alleen met de bank of verzekeringsmaatschappij van de zelfstandige tussenpersoon, maar ook met, pakweg, Proximus of ENGIE. Momenteel heeft ongeveer 30 à 40% van de leden van BZB-Fedafin zo'n verzekering via ons onderschreven. "Het verbaast me nog dat er sommige leden zijn die het niét doen", aldus Albert. "Ik kan alleen maar zeggen dat ik in de praktijk al heel veel gevallen heb gezien waarin zo'n verzekering een echte life saver is geweest. Ooit heb je ze nodig. Stel alleen maar dat je een stroompanne hebt, waardoor je een week niet kunt werken. De rechtsbijstandsverzekering zal je helpen je kosten te recupereren."

"Alle waarborgen uit de DAS-polis worden overgenomen én verbeterd en verschillende bedragen worden opgetrokken, daar hebben we scherp over onderhandeld."

  • - Albert Verlinden, voorzitter BZB-Fedafin

Polis op maat

De polis die ARAG via BZB-Fedafin aanbiedt, is trouwens ook op maat gemaakt voor de bank- en verzekeringswereld. "Ik zei al dat 30 à 40% van de leden "onze polis" onderschrijft, maar allicht zullen er ook heel veel zijn die op eigen houtje een gelijkaardige verzekering hebben afgesloten. Dat is goed, maar dan missen ze wel een heleboel specifieke bepalingen die wij expliciet hebben laten opnemen. Dat gaat bijvoorbeeld over samenwerkingen tussen verschillende vennoten van eenzelfde kantoor. Stel dat een van je vennoten een fout maakt, waardoor jij de dupe bent. Dan kan je de verzekering inschakelen om tegen je eigen vennoten op te treden. Dat bestaat in geen enkele andere polis. Bovendien: de premie die je elders betaalt, zal meer dan waarschijnlijk hoger zijn. Je betaalt dus eigenlijk meer geld voor minder bescherming."

Prijs per werknemer

En dat brengt ons naadloos bij de volgende vraag: hoeveel bedraag die premie dan wel? "Hij is afhankelijk van je aantal werknemers", legt Albert uit. "Hoe meer mensen je in dienst hebt, hoe groter immers het risico dat je ooit gebruik zult moeten maken van de verzekering. Om een idee te geven: werk je alleen, betaal je ongeveer 381 euro per jaar. Heb je 15 man in dienst, is dat zowat 1.083 euro. Leden die reeds ingetekend hebben op de groepspolis van BZB-Fedafin, hoeven zelf niks te doen. Dat wordt allemaal voor hen geregeld. En voor wie nog niet is ingestapt, is dit een ideaal moment om het wél te doen (lacht)."

Albert Verlinden Voorzitter & gedelegeerd bestuurder