BZB-Fedafin biedt CO2-calculator aan om voetafdruk in te perken

BZB-Fedafin lanceerde recent een nieuw ledenvoordeel: zij kunnen vanaf nu met een online CO2-calculator hun CO2-impact berekenen, inperken en compenseren. De tool werd ontwikkeld door Climate Neutral Group (CNG). Wij gingen bij BZB-Fedafin-voorzitter Albert Verlinden en bij Willem Melis van Climate Neutral Group polsen naar het hoe en waarom.

CNG is een klimaatadviesbureau dat al ruim twintig jaar bestaat en bedrijven helpt met het verkleinen van hun CO2-voetafdruk. "We doen dat onder het motto 'meten is weten'", zegt Willem, die aan het hoofd staat van het Belgische kantoor van CNG. "En dat meten gebeurt altijd op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Op die manier krijgen organisaties inzicht in hun uitstoot en kunnen ze maatregelen opstellen om die uitstoot te verminderen. De uitstoot die niét teruggedrongen kan worden, kan dan worden gecompenseerd."

Congres als katalysator

CNG en BZB-Fedafin kwamen met elkaar in contact naar aanleiding van het recentste congres van de beroepsvereniging, dat in oktober doorging. "Dat congres stond in het teken van duurzaamheid, maar we wilden daar niet alleen over praten, maar we wilden ook iets doen", zegt Albert. "Er deden wilde ideeën de ronde, zoals bomen planten of een bos kopen, maar uiteindelijk kwamen we uit bij het concept van een CO2-calculator. Die kon onze leden ten minste inzicht geven in hun uitstoot en zo die uitstoot helpen aanpakken. Dan rees de vraag: wie kan zoiets leveren aan ons? Zo zijn we met CNG in contact gekomen en dat klikte meteen."

De CO2-calculator is een online tool die de gehele koolstofvoetafdruk voor een organisatie berekent aan de hand van verschillende parameters die ingevoerd moeten worden. Willem: "Dat gaat dan bijvoorbeeld over de hoeveelheid verbruikte energie, hoeveel er met de wagen werd gereden, hoeveel papier er wordt verbruikt, welk soort openbaar vervoer werd gebruikt, et cetera. De tool koppelt al die waarden aan een bepaalde CO2-uitstoot en kan die met één druk op de knop berekenen. Daarnaast krijg je ook voor elke parameter apart inzicht in de overeenkomstige uitstoot."

"De zelfstandige kantoorhouders zijn soms wel eigenaar van hun gebouw, maar zelden of nooit eigenaar van het proces om hun product te maken", pikt Albert in. "Daar hebben ze eigenlijk geen vat op. Dat is ook een reden waarom we voor een calculator kozen, je krijgt heel snel een antwoord op de vraag: wat doe ik met mij eigen team? En om de calculator te gebruiken, moet je wel een beetje moeite doen, het is niet iets dat je op vijf minuten snel kan afhaspelen. Maar dat geeft niet, dat op zich al maakt de gebruiker bewust van het probleem én geeft je meteen ook een goed beeld van je doelstellingen."

"Op die manier help je niet alleen je uitstoot te compenseren, maar draag je meteen ook bij aan minstens vier Sustainable Development Goals van de VN, want die koppelen we aan elk project."

  • - Willem Melis, Climate Neutral Group

Papier hier

Albert heeft de oefening ondertussen ook al gedaan voor BZB-Fedafin zelf, de federatie bleek zo'n 32 ton CO2 per jaar uit te stoten. "Ik was bijvoorbeeld serieus geschrokken van de hoeveelheid papier die wij verbruikten", vertelt hij. "Als je al onze uitnodigingen optelt en dan nog eens het magazine Momentum dat we maken... dat gaat jaarlijks over tonnen. Door dat inzicht zijn we nu ook overgeschakeld op FSC-gecertificeerd papier voor al ons drukwerk."

Minder CO2, meer rechtvaardigheid

Uitstoot reduceren is uiteraard de eerste goal, maar voor de meeste organisaties zal die allicht nooit helemaal tot nul te herleiden zijn. Om dat probleem op te vangen, koppelt CNG de calculator ook aan heel concrete projecten in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. "Dat gaat bijvoorbeeld over het verdelen van efficiëntere cook stoves die minder schadelijk zijn voor de gezondheid", zegt Albert. "Of kleinschalige projecten rond windenergie en bosbescherming, alles in nauw overleg met de lokale bevolking. Je kunt in de online calculator meteen ook het project kiezen dat jou het meest aanspreekt."

"Op die manier help je niet alleen je uitstoot compenseren, maar draag je meteen ook bij aan minstens vier Sustainable Development Goals van de VN, want die koppelen we aan elk project", besluit Willem. "Zo zet je een stap naar een betere en meer duurzame wereld, zonder armoede en honger, maar met vrede en welvaart voor iedereen."

Albert Verlinden Voorzitter & gedelegeerd bestuurder
Willem Melis Climate Neutral Group