Toelichting bijdragen aan FSMA

Zelfstandige tussenpersonen in bank, verzekeringen en kredieten moeten elk jaar een bijdrage betalen aan de FSMA. Deze bijdrage dient om de werkingskosten van de FSMA te financieren. Hieronder vind je een toelichting van de FSMA bij deze bedragen, alsook twee fictieve voorbeelden van een uitnodiging tot betaling van de bijdragen in de werkingskosten.

Nieuwsbrief FSMA

Met deze nieuwsbrief wil de FSMA de aandacht vestigen op enkele vaak gestelde vragen en aandachtspunten inzake de bijdragen in haar werkingskosten. 

Uitnodiging tot betaling verzekerings- en krediettussenpersonen

Fictief voorbeeld van de uitnodiging tot betaling van de bijdragen in de werkingskosten met toelichting van de diverse onderdelen.

Uitnodiging tot betaling tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten

Fictief voorbeeld van de uitnodiging tot betaling van de bijdragen in de werkingskosten met toelichting van de diverse onderdelen.