Taakverdeling AssurMiFID verzekeraars en tussenpersonen

Sinds de invoering van de AssurMiFID-gedragsregels zijn de verzekeringsmaatschappijen en verzekeringstussenpersonen elk verantwoordelijk voor het uitvoeren van een aantal taken. Om dubbel werk te voorkomen, werden die taken destijds vastgelegd in een gedragscode door de beroepsfederaties in de verzekeringssector (Assuralia, BZB-Fedafin, Feprabel, FVF en UPCA-BVVM).

Die gedragscode werd nu herzien omdat de gedragsregels op verschillende vlakken gewijzigd zijn door de omzetting van de IDD-richtlijn in Belgisch recht en de afschaffing van de koninklijke besluiten van AssurMiFID.

Gedragscode betreffende de taakverdeling tussen de verzekeringsonderneming en de verzekeringstussenpersoon in het kader van de toepassing van de gedragsregels inzake verzekeringsdistributie