Gedragscode inzake de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen

Deze gedragscode is afgesloten door de representatieve interprofessionele organisaties die de belangen van de kmo's behartigen en de representatieve organisatie van de kredietsector (Febelfin) en heeft tot doel om de kredietovereenkomsten voor de kmo's transparanter en begrijpelijker maken. De gedragscode kreeg door het KB van 17 augustus 2018 bindende kracht.

Gedragscode inzake de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen