Tien principes om op verantwoorde wijze consumenten- en hypothecair krediet aan te gaan en te verstrekken

Kredieten geven de kredietnemer de mogelijkheid om goederen en diensten te verwerven of investeringen te doen, en op die manier bij te dragen tot de economische ontwikkeling en de welvaart. De leden van de BVK werken in een strikt gereglementeerd kader en engageerden zich daarnaast tot het naleven van een aantal bijkomende verplichtingen om de klant en zichzelf te beschermen tegen ondeugdelijke kredietpraktijken.

Tien principes om op verantwoorde wijze consumenten- en hypothecair krediet aan te gaan en te verstrekken