Btw-plicht voor managementvennootschappen

Sinds 1 juni 2016 zijn managementsvennootschappen btw-plichtig. Deze managementvennootschappen zijn eventueel vrijgesteld voor de diensten van bank-, beleggings, krediet- en verzekeringsbemiddeling die ze leveren. 

Model van dienstverleningsovereenkomst

Model van dienstverleningsovereenkomst tussen de managementvennootschap en de exploitatievennootschap. 

BZB-Fedafin stelt dit model ter beschikking aan haar leden, maar zoals je leest in de circulaire van de btw-administratie is er geen verplichting tot het opstellen van een dergelijke overeenkomst. We raden je aan om hierover je boekhouder of accountant te raadplegen.