Overnames

Steeds meer tussenpersonen werken samen in een vennootschap. Dat biedt voordelen, maar brengt ook een groot engagement met zich mee. Afspraken over in- en uittreden, waardebepaling van de aandelen, aanstelling van zaakvoerders, enz. kunnen in een aandeelhoudersovereenkomst vastgelegd worden. Dit model is aangepast aan de bank- en verzekeringsactiviteit.

Model aandeelhoudersovereenkomst

Toelichting bij model aandeelhoudersovereenkomst