Overeenkomst subagent verzekeringen

Een subagent is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die als tussenpersoon handelt voor rekening en onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van een makelaar of agent.

Overeenkomst subagent

Een verzekeringstussenpersoon die samenwerkt met een subagent moet een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst opstellen met daarin duidelijke instructies. Ook moet hij hierop geregeld controles uitvoeren. BZB-Fedafin heeft een model van samenwerkingsovereenkomst opgesteld.