Toetreding Ombudsfin

Bijdrage krediettussenpersoon aan Ombudsman Verzekeringen

Voor de kredietgevers en kredietbemiddelaars voorziet de nieuwe erkenningsprocedure bij de FSMA eveneens de aansluiting bij Ombudsfin vzw. Vanaf november 2015 wordt de kredietgever of kredietbemiddelaar die zijn erkenning bekomt bij de FSMA, lid van Ombudsfin.