Aangepaste modeldocumenten BZB-Fedafin

BZB-Fedafin houdt haar modeldocumenten up to date. Naar aanleiding van de praktijkgids en de inspecties door de FSMA werden ze aangepast.

Doc 1: Gegevens met betrekking tot onze dienstverlening

Laatste update: 15 maart 2024

Doc 1: Bijlage 1 - vergoedingen

Laatste update: 24 februari 2022

Doc 1: Duurzaamheid

Laatste update: 15 maart 2024

Doc 2: Klantenfiche

Laatste update: 15 maart 2024

Doc 3: Vragenlijst verzekering met spaar-en beleggingscomponent (incl. 3e pijler) met adviesverstrekking

Laatste update: 15 maart 2024

Doc 3.1: Vragenlijst spaar-of beleggingscomponent (incl. 3e pijler) zonder advies (passendheidstest)

Laatste update: 15 maart 2024

Doc 3.3 Klantenfiche (tweede pijler groepsverzekering)

Laatste update: 24 februari 2022

Doc 4: Analyse verlangens en behoeften niet-levensverzekeringen

Laatste update: 15 maart 2024

Doc 5: Analyse verlangens en behoeften (voor alle verzekeringen zonder spaar-of beleggingscomponent)

Laatste update: 24 februari 2022

Doc 5.1: Analyse verlangens en behoeften tweede pijler groepsverzekering

Laatste update: 24 februari 2022

Doc 6: Analyse verlangens en behoeften voor een levensverzekering met een spaar-of beleggingscomponent

Laatste update: 15 maart 2024

Doc 7: Kantoor verleent advies (verzekering zonder spaar- of beleggingscomponent en tweede pijler)

Laatste update: 15 maart 2024

Doc 8: Kantoor verleent geen advies (verzekering zonder spaar- of beleggingscomponent en tweede pijler)

Laatste update: 15 maart 2024

Doc 9: Kantoor verleent advies (verzekering met spaar-of beleggingscomponent)

Laatste update: 15 maart 2024

Doc 10: Kantoor verleent geen advies (verzekering met spaar-of beleggingscomponent)

Laatste update: 24 februari 2022

Doc 11: Analyse van uw verlangens en behoeften met betrekking tot afkoop

Laatste update: 24 februari 2022

Doc 12: Beleid met betrekking tot belangenconflicten - Verkorte versie voor website

Laatste update: februari 2022

Doc 13: Model belangenconflictenbeleid

Laatste update: februari 2022

Doc 13: bijlage 1 - Beleid met betrekking tot verloning, incentives en geschenken

Laatste update: februari 2022

Doc 13: Bijlage 2 - Register van Belangenconflicten

Laatste update: januari 2020